وبگاه شخصی حسین خصاف مفرد

زمزمه های بلند بلند...

وبگاه شخصی حسین خصاف مفرد

زمزمه های بلند بلند...

وبلاگ شخصی حسین خصاف مفرد، اهل کاشان، دانش آموخته معارف اسلامی، مدیریت دولتی و سیاست گذاری عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام و در حال حاضر دانشجوی مدیریت استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی...